Sigorta

SİGORTA

Deniz, hava, kara ve demiryoluyla taşınan yüklerin kaybolması ya da hasar görmesi halinde Nakliyat Sigortası ile güvencesi altındasınız.

Nakliyat Sigortası; kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yere taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı, Genel ve Özel Şartlar ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde teminat sağlamaktadır.

Taşınan bir yükün varacağı noktaya zamanında ve uygun koşullarda ulaştırılması büyük sorumluluk gerektirir. Bu sorumluluğu yerine getirirken, meydana gelebilecek olumsuz durumların da göz ardı edilmemesi gerekir.

Nakliyat Sigortalarının uygulamasında sigortalı ve sigortacı tarafından gerekli bilgi ve verilerin eksiksiz ve özellikle zamanında temin edilmesi ve eksiksiz olması oldukça önemlidir. Buda nakliyat sigortalarının iyi bilinmesi ile ilgilidir.

Nakliyat Sigortalarında verilen teminatlar
1- Tam Ziya
2- Dar Teminat
3- Geniş Teminat
4- Ek Teminatlar

Chat with us on WhatsApp